Motoryzacja Technologia

Wątpliwości co do konstytucyjności Strefy Czystego Transportu w Warszawie – rola Rzecznika Praw Obywatelskich

Analiza uzasadnienia projektu uchwały pokazuje, że skupia się ona głównie na zagrożeniach wynikających z emisji tlenków azotu. Mimo że te substancje mają negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi, to jednak zdaniem twórców uchwały, nie są one głównym czynnikiem wpływającym na śmiertelność ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza generowanego przez emisje z silników. Głównym czynnikiem jest obecność w powietrzu cząstek stałych PM.

Diesle spełniające normę Euro 4 emitują jedynie 0,025 g cząstek stałych PM, podczas gdy norma Euro 2 przypisana do pojazdów z silnikami benzynowymi nie określa maksymalnej dopuszczalnej emisji cząstek stałych PM. Jeśli zaś chodzi o dopuszczalną emisję tlenków azotu, silniki Diesla spełniające normę Euro 3 emitują maksymalnie 0,5 g tych zanieczyszczeń, czyli tyle samo co silniki benzynowe spełniające normę Euro 2.

Similar Posts