Zdrowie

Zespół stresu pourazowego (PTSD) – powszechne zaburzenie psychiczne nie tylko wśród weteranów wojennych.

Zespół stresu pourazowego, czyli PTSD, jest stanem psychicznym, jaki może pojawić się u osób doświadczających traumatycznych wydarzeń. Nie jest to schorzenie zarezerwowane jedynie dla weteranów wojennych – mogą się z nim borykać także dzieci. Pomimo że PTSD jest często łączony z traumatycznymi przeżyciami wojennymi, może on wystąpić u osób, które przeszły przez różnorodne traumatyczne sytuacje. Przykłady to napaść, wypadek samochodowy, przemoc domowa czy seksualna. PTSD ma szansę rozwinąć się nawet po przeżyciu sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia własnego lub osoby bliskiej. Trauma tego rodzaju może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego każdej osoby, niezależnie od jej dotychczasowych doświadczeń.

Objawami zespołu stresu pourazowego mogą być: nawracające koszmary lub nieprzyjemne sny kojarzące się z traumą; natrętne wspomnienia o traumatycznym wydarzeniu, które mogą powracać również w ciągu dnia; intensywne stany lękowe, napadowe ataki lęku czy ataki paniki; unikanie sytuacji, miejsc, osób lub myśli związanych z traumą; nadmierne pobudzenie, takie jak kłopoty ze snem, przereagowanie na bodźce oraz problemy z koncentracją.

Do objawów należą także: długotrwałe negatywne zmiany nastroju, na przykład uczucie beznadziei, brak zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność; zwiększone napięcie, drażliwość, wybuchy gniewu bądź agresji; trudności z koncentracją i pamięcią; zmiany w zachowaniu takie jak nadmierna skłonność do ryzyka czy nadużywanie substancji. W przypadku stwierdzenia PTSD konieczne jest utrzymywanie się powyższych objawów przez więcej niż miesiąc.

Similar Posts