Motoryzacja

Regulacje dotyczące parkowania na chodniku – kluczowy wpis w dowodzie rejestracyjnym

Jeśli mowa o samochodach osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony, mają one prawo parkować na chodniku wszystkimi kołami – bez względu na kierunek, czyli równolegle do ulicy lub tyłem do niej. Samochód uważany jest za osobowy jeżeli posiada odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku, gdy auto jest zarejestrowane jako „samochód ciężarowy” – nawet jeśli jego masa nie przekracza 2,5 tony – nie ma prawa do parkowania na chodniku wszystkimi kołami. Samochody inaczej klasyfikowane mogą parkować na chodniku tylko w wyznaczonym miejscu. Obowiązują przy tym te same zasady, co dla pojazdów parkujących dwoma kołami – należy zostawić nie mniej niż 1,5 metra dla pieszych oraz przestrzegać znaków drogowych.

Warto zauważyć, że definicja „samochodu osobowego” obejmuje pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób wliczając kierowcę, co oznacza, że nie każdy pojazd samochodowy jest samochodem osobowym.

Similar Posts