Motoryzacja

Rozważania na temat zasad ruchu drogowego dla rowerzystów: czy mogą oni korzystać z jezdni, gdy dostępna jest ścieżka rowerowa?

Debata dotycząca prawa rowerzystów do korzystania z jezdni, nawet w sytuacji, gdy obok znajduje się specjalnie wyznaczona ścieżka rowerowa, jest tematem często poruszanym. Czy niesymetryczność nawierzchni ścieżki rowerowej uprawnia do korzystania z jezdni? Czy rowerzyści na rowerach szosowych muszą przestrzegać innych zasad? Zerkamy do kodeksu drogowego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy rowerzyści mają prawo korzystać z jezdni, kiedy ścieżka rowerowa jest dostępna wzdłuż trasy.

Dlaczego niektórzy rowerzyści decydują się na jazdę po drogach publicznych razem z pojazdami silnikowymi, mimo że obok biegnie dedykowana ścieżka dla rowerów? Tacy kolarze tłumaczą swój wybór różnymi argumentami. Po pierwsze, twierdzą, że ścieżki rowerowe nie są zaprojektowane do szybkiej jazdy na rowerze, np. z prędkością 35 km/h. Ponadto, często spotykają na nich pieszych, którzy wchodzą im pod koła. Niektóre osoby wyprowadzają na nie psy, co stwarza dodatkowe zagrożenie – właściciel stoi po jednej stronie ścieżki, pies po drugiej, a oba są połączone smyczą. Dodatkowo, nierówności na nawierzchni ścieżek rowerowych mogą uszkodzić drogie opony rowerów szosowych. Jeszcze innym problemem jest to, że na trasach miejskich ścieżki rowerowe często wymagają wielokrotnego przekraczania jezdni. Wszystko to prowadzi do konkluzji: „wybieram jezdnię, bo tam jest bezpieczniej”. Jak jednak wygląda to w świetle obowiązujących przepisów?

Analizując Kodeks Drogowy, możemy przeczytać: „Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu”. To oznacza:

Jeżeli rowerzysta ma do dyspozycji drogę dla rowerów, jest zobowiązany do korzystania z niej. Nie ma prawa jechać po części drogi przeznaczonej dla samochodów. Zgodnie z innymi przepisami, na ścieżkach rowerowych to rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszym. Pieszy nie powinien wchodzić na ścieżkę rowerową i jeśli już to robi, powinien upewnić się, że nie utrudnia ruchu rowerzysty.

W sytuacji, gdy droga dla pieszych i rowerów jest oznaczona na danej trasie, rowerzysta także musi z niej korzystać. W tym wypadku jazda na rowerze po jezdni jest niedozwolona.

Gdy na drodze wyznaczony jest pas ruchu dla rowerów, rowerzysta ma obowiązek poruszać się wyłącznie nim.

Similar Posts