Technologia

Jak nowe media i technologie informacyjne zmieniły świat?

W ostatnich latach wzrasta znaczenie nowych mediów i technologii informacyjnych. Ich wpływ na nasz świat jest rewolucyjny. Podczas gdy media tradycyjne są oceniane na podstawie wyników krótkoterminowych, Nowe Media można wytłumaczyć jako media społecznościowe, marketing w wyszukiwarkach, optymalizację pod kątem wyszukiwarek, blogi itp. Powstanie nowych mediów zwiększyło komunikację między ludźmi na całym świecie. Ich rola w procesie globalizacji jest ogromna – ich rola w tworzeniu globalnej wioski jest nieoceniona. Dzięki tym wszystkim rewolucjom technologia uczyniła również nasze życie łatwiejszym, szybszym, lepszym i przyjemniejszym.

Głównym nośnikiem informacji i wiedzy był jeszcze całkiem niedawno człowiek. W miarę rozwoju mediów tradycyjnych zastępowały go twory pisane lub przekazy ustne, takie jak książki czy gazety, ale także telewizja. Tradycyjne media komunikacyjne definiuje się jako sposób lub środek przekazywania wiadomości lub informacji w obrębie społeczności lub obszaru wiejskiego. Tradycyjne media to radio, telewizja, telewizja kablowa i satelitarna, druk i billboardy. Są to formy reklamy, które istnieją od lat, a wiele z nich odniosło sukces dzięki tradycyjnym kampaniom w mediach.

Pojawienie się nowych mediów i technologii informacyjnych zmieniło ogromną część naszego życia, wliczając w to funkcjonowanie firm i instytucji. Wpływ technologii w znacznym stopniu wpłynął na rolnictwo, transport, komunikację i sektory edukacji w społeczeństwach na całym świecie. Zmiany te mają też charakter ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Zmienia się model gospodarki – dziś rozwija się gospodarka cyfrowa, zdominowana przez niematerialną pracę i użycie IT i danych. Modyfikacji ulega też nasza praca – pracujemy intelektualnie, przy użyciu rozbudowanej infrastruktury technologicznej.

Interesującym aspektem wszechobecności technologii jest jej zdolność do zmiany naszego spojrzenia na otaczający nas świat. Zmienił się nasz sposób postrzegania świata. Dostęp do informacji i kontaktu z innymi ludźmi znajdującymi się nawet setki kilometrów dalej mamy dziś na wyciągnięcie ręki. Możliwość dostępu do informacji i słowa pisanego nagle stała się bardziej wszechobecna na całej planecie. Technologia zmieniła też sposób, w jaki podchodzimy do czytania. Teoria jest taka, że ​​technologia i media społecznościowe sprawiły, że spędzamy więcej czasu na czytaniu ciągłych krótkich artykułów, w przeciwieństwie do długich i szczegółowych powieści.

Żyjemy dziś w prawdziwym społeczeństwie sieciowym, określanym też jako cyberspołeczeństwo. Upowszechnienie się komputerów i innych nowych technologii przyczyniło się do prawdziwej zmiany cywilizacyjnej. Technologia, która łączy narzędzia do promowania rozwoju, użytkowania i wymiany informacji, ma za główny cel ułatwiać zadania i rozwiązywać wiele problemów ludzkości. Rolą technologii w rozwoju społeczności jest dawanie władzy i głosu ludziom w ramach większego ekosystemu. Dziś każdy może się dzielić swoimi ideami, niezależnie od tego, z jakiego miejsca na świecie pochodzi.

Similar Posts