Zdrowie

Ocena stanu zdrowia noworodków według skali Apgar

Po narodzinach dziecka, atmosfera jest pełna różnorodnych uczuć – radości, wzruszenia, spełnienia, ale również stresu i niepokoju. Czas porodu jest zawsze nieprzewidywalny, a komplikacje mogą wystąpić bez ostrzeżenia. Właśnie dlatego, tuż po narodzinach, maleństwo jest poddawane szeregu testów i badań mających na celu stwierdzenie czy jego stan zdrowia pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Jednym z pierwszych takich testów jest ocena zdrowia noworodka według skali Apgar. Zapraszamy do zapoznania się z tą skalą bliżej.

Skala Apgar to metoda oceny kondycji noworodka w pierwszych minutach życia opracowana przez profesor Virginie Apgar, amerykańską lekarkę specjalizującą się w anestezjologii i pediatrii. Jest to uznawane przez środowisko medyczne jako skuteczne, proste i rzetelne narzędzie oceniania stanu zdrowia noworodka zaraz po porodzie. Aby móc skutecznie korzystać ze skali Apgar, nie jest wymagane użycie specjalistycznego sprzętu ani narzędzi – wystarczy doświadczenie i wiedza położnej. To właśnie z powodu jej prostoty i skuteczności, skala Apgar jest stosowana w szpitalach na całym świecie. Mimo że została opracowana w 1952 roku, to do dnia dzisiejszego jest używana w niezmienionej formie.

Ocena zdrowia noworodka według skali Apgar jest realizowana za pomocą systemu punktowego. Skala ta obejmuje pięć wskaźników zdrowia, każdy z nich oceniany jest w zakresie od 0 do 2 punktów. Wskaźniki te to: akcja serca (ocena tętna), napięcie mięśniowe, czynność oddechowa, reakcja na bodźce zewnętrzne (najczęściej badana na podstawie reakcji dziecka na cewnik) oraz kolor skóry. Każda z tych funkcji życiowych jest oceniana czterokrotnie – w pierwszej, trzeciej, piątej i dziesiątej minucie życia. W praktyce jednak, jeśli noworodek uzyska wysoki wynik w czasie pierwszej oceny, kolejna jest przeprowadzana dopiero w piątej minucie życia. Dzieci, które są w gorszym stanie zdrowia, są oceniane co 5 minut, nawet do 20 minuty życia.

Warto zauważyć, że ten sam schemat oceny zdrowia jest stosowany zarówno dla dzieci urodzonych na czas, jak i dla wcześniaków. W przypadku wcześniaków dodatkowo stosowana może być skala CRIB.

Similar Posts