Internet Zdrowie

Analiza internetowej rzeczywistości: perspektywa rodziców kontra postrzeganie przez dzieci

Zgodnie z najnowszym raportem Thinkstat – Nastolatki 3.0, Internet jest miejscem pełnym nienawiści, przemocy i dezinformacji w oczach młodszych użytkowników. Wychodzących na światło dzienne informacje pokazują, że dzieci coraz częściej doświadczają negatywnych aspektów świata online.

Analiza danych wykazała, iż młodzi ludzie przeznaczają na korzystanie z sieci coraz więcej czasu. W tygodniu roboczym wynosi on średnio 5 godzin i 36 minut dziennie, natomiast w weekendy ten czas się wydłuża do 6 godzin i 16 minut. To znaczny wzrost w porównaniu do danych z poprzedniego raportu z 2020 roku, gdzie codzienny czas korzystania z Internetu wynosił 4 godziny i 50 minut.

Widać również trend spadkowy wieku, w którym dzieci otrzymują pierwsze smartfony umożliwiające dostęp do sieci. Obecnie wynosi on średnio 8 lat i 5 miesięcy. Mimo że wiek minimalny wymagany do korzystania z większości portali społecznościowych to 13 lat, nie ma skutecznych zabezpieczeń uniemożliwiających obejście tej granicy przez podanie nieprawdziwej daty urodzenia. Raport wykazał, że treści publikowane przez influencerów są często nieadekwatne do stopnia wiedzy i rozwoju emocjonalnego młodych użytkowników, a mimo to właśnie oni są najczęściej idolami nastolatków.

Wśród młodych ludzi dominuje przekonanie, iż ich rodzice nie ustalają żadnych zasad korzystania z Internetu. Tymczasem prawie 60 procent rodziców zapewnia, że takie zasady istnieją. Ta rozbieżność wskazuje na niską świadomość dorosłych o tym, jakie treści ich dzieci konsumują w sieci.

Kolejnym punktem niespójności między deklaracjami rodziców a doświadczeniami dzieci są tematy przemocy słownej i pornografii. Około 40 procent nastolatków przyznaje, iż były ofiarami wyzwisk w Internecie, a co czwarta osoba twierdzi, że była ośmieszana lub poniżana. W tym samym czasie, prawie 60 procent rodziców jest przekonanych, że ich dzieci nie doświadczyły żadnej formy przemocy online.

Similar Posts